TOPLINSKI STRES KOD GOVEDA

Prvi mogući vidljivi simptomi toplinskog stresa su manja konzumacija hrane, veće potrebe za pitkom vodom te opadanje proizvodnje mlijeka i slabiji prirast. Ukoliko nemaju dobre uvjete u štalama, krave pri visokim temperaturama troše više energije, daju i do 30% manje mlijeka te imaju lošiju reprodukciju. Navedene posljedice mogu biti i znatno veće, jer pored mogućih visokih temperatura situaciju dodatno otežava veliki broj neadekvatnih objekata u kojima se drže goveda. Upravo u takvim objektima svi nedostaci bivaju prepoznatljivi u ljetnim mjesecima. Uočena goveda sa simptomima toplotnog stresa potrebno je brzo izdvojiti pod nadstrešnicu, gdje ima dovoljno sjene/hlada i omogućiti govedu konstantan pristup svježoj pitkoj vodiMany the cheapest cialis men suffer from the frustrating problem of erectile dysfunction. Erectile dysfunction is a kind of weakness that lowers the sex drive otherwise the man should use tadalafil sales http://pamelaannschoolofdance.com/rehearsal-schedule/. These two are viagra without side effects the culprits which reduces the speed of recovery for a person suffering from an injury or prepare for their athletic event or season. Men are more likely to have sex loved that purchase cialis online than woman. . Potrebno je iskoristiti sve prednosti prirodnog ili umjetnog rashlađivanja. U takvim situacijama farmeri u nedostatku rashladnih sustava i rashladne opreme koriste razne improvizirane načine rashlađivanja. Svakako posebnu pažnju treba obratiti i izbjegavati prostore s opasnošću od propuha, ne kvasiti zidove i podove štala i ne polijevati goveda hladnom vodom, već postupno rashlađivati prskanjem.

Categories: DOMAĆE ŽIVOTINJE